Tips scheiding in tijden van Corona

Tips scheiding in tijden van Corona

Het corona-virus brengt op vele gebieden grote veranderingen met zich mee. Voor gescheiden ouders is deze periode ook extra intensief, de afspraken die ooit gemaakt waren zullen in mindere of meerdere mate niet meer uitvoerbaar zijn of zelfs onder druk staan. Tips voor gescheiden ouders in deze roerige tijden:

1. Bespreek gevoelige zaken fysiek of telefonisch!
Via de app of mail kunnen er snel misverstanden ontstaan over zaken die (bij een of allebei) gevoelig liggen. De een reageert even snel, of kort, of (te) laat en dit kan leiden tot gevoelens/conclusies bij de andere ouder. Dit kan leiden tot onnodige miscommunicaties en/of zelfs irritaties. Bespreek eventuele gevoelige zaken dus op een andere manier. Is het moeilijk om dit gezamenlijk te bespreken op een effectieve manier? Een onafhankelijke bemiddelaar kan hier altijd prima bij helpen.
2. Als team collega-ouders
Een ouderrol is heel anders dan een ex-partnerrol. Wees er bewust van met welke pet je spreekt en denkt richting elkaar. Collega’s hebben ook af en toe een team-overleg of aanpassing van taakverdeling als dit nodig is, dit geldt hetzelfde voor collega-ouders. Je weet als geen ander wat ieders kwaliteiten zijn, gebruik die en help elkaar.
3. Het ouderschapsplan lezen
Wat stond er ook alweer allemaal in het ouderschapsplan? Regelmatig wordt deze niet of nauwelijks teruggelezen en verlopen eventuele aanpassingen gewoon mondeling. Het kan prettig zijn het document weer eens terug te lezen: wat waren precies de afspraken en bedoelingen? Welke gedachten en waarden speelden mee? Wat was er afgesproken over (financiële of algemene) evaluaties en eventuele veranderingen?
4. Besluit samen over zaken
Om eventuele loyaliteitsproblemen bij de kinderen te voorkomen is het belangrijk om op een respectvolle wijze over elkaar te (blijven) praten in het bijzijn van de kinderen. Daarnaast geeft het voor kinderen hierom rust als belangrijke zaken door ouders gezamenlijk besloten worden en dat zij dit ook voelen. Op deze manier hoeven zij niet te voelen om iets sociaal wenselijks op te noemen of een keuze te maken tussen (de voorkeur van) een van de ouders.
5. Evalueer eens via een mediator
Een geregistreerde mediator is geschoold om een ouderschapsplan te wijzigen en hierin het belang van de kinderen als ouders mee te nemen. Door eventuele subsidie kan dit vaak op een goedkope wijze. Een extra paar ogen en oren die meedenkt over zaken waar jullie misschien niet aan dachten, daarnaast is deze geschoold om een formele alimentatieberekening te doen indien dit nodig is.

Bovenal, trek op tijd aan de bel. Als zaken niet gaan, maak het op tijd bespreekbaar en zorg met elkaar voor goede nieuwe (desnoods tijdelijke) afspraken. Te lang doorlopen werkt averechts. Goede afspraken voor een optimaal collega-ouderschap, in goede en complexe tijden.