Soorten alimentatie

Soorten alimentatie

Welke soorten alimentatie zijn er en wat is het verschil? Hoe doe je een alimentatieberekening?
 
Als je uit elkaar gaat, maak je vaak afspraken over alimentatie. Áltijd over kinderalimentatie als er sprake is van minderjarige kinderen, ook als er geen gezag is. Over partneralimentatie worden doorgaans afspraken besproken als je getrouwd bent óf geregistreerd partners bent. Als je samen hebt gewoond, zonder huwelijk of ‘partnerschap’, is er geen recht op partneralimentatie

Kinderalimentatie
Financiële afspraken voor de kinderen zijn ervoor bedoeld dat de kosten van de kinderen voldoende gedekt zijn na de scheiding, hiervoor is het verstandig een alimentatieberekening op te stellen die meteen rekening houdt met de toeslagen die later na de relatie vrijkomen. De berekening houdt er rekening mee dat er directe en indirecte kosten zijn voor de kinderen. Directe kosten zijn bijvoorbeeld de kleren voor de kinderen, indirecte kosten zijn de extra stroom- en huishoudkosten. De berekening bekijkt hoe vaak de kinderen bij een ouder zijn en op deze manier worden deze indirecte kosten bij ouders verrekend. Betekent dit dat je bij co-ouderschap geen kinderalimentatie betaald? Nee, dit is een misverstand, de directe kosten van de kinderen moeten ook betaald worden. De berekening laat zien welke ouder redelijkerwijs hierin wat kan bijdragen.

Kinderrekening

Soms gebruiken ouders een kinderrekening voor de directe kosten van de kinderen. Dit heeft voor- en nadelen, het besluit hierover moet goed besproken worden omdat het niet voor alle ouderparen goed werkt. Het kan overzichtelijk zijn waar geld aan wordt uitgegeven, het kan ook juist tot discussies leiden over (het nut of de prijs) van een aankoop.

Partneralimentatie
Dit is een andere vorm van ondersteuning, die ook in de formele berekening wordt meegenomen. In de praktijk is er rondom partneralimentatie meer discussie, omdat niet iedereen de noodzaak er van in ziet én het van invloed is op hypotheekmogelijkheden. Soms zien mensen vrijwillig van het recht af van partneralimentatie, soms wordt het bedrag afgekocht. In 2020 is nieuwe wetgeving ingegaan voor partneralimentatie waardoor (samengevat) de duur hiervan is ingeperkt. Partneralimentatie heeft een andere financiële status aangezien de ontvanger hier belasting over moet betalen, de gever kan dit gebruiken als aftrekpost voor de belasting.

Alimentatie aanpassen
Met regelmaat is het nodig om alimentatie aan te passen. Sowieso vindt er elk jaar indexatie plaats over het bedrag van de alimentatie. Levens veranderen en zo ook inkomens en kosten, dus om de alimentatie-afspraken af en toe te herzien is verstandig om zodoende minimaal conflicten te krijgen. Kinderalimentatie in de praktijk laat zien dat door de jaren heen nu eenmaal kosten en behoeften kunnen veranderen. Een extra alimentatieberekening met begeleiding van een MfN-(register)mediator kan helpen om tot nieuwe gezamenlijke besluiten te komen, die voor allebei realistisch zijn.