Hoe werkt snel scheiden

Hoe werkt snel scheiden

Snel scheiden
Mensen willen vaak ‘snel scheiden’, hoe snel kan een scheiding eigenlijk gaan en waar kan wel of geen tijd op bespaard worden? Een zogenaamde Flitsscheiding, hoe ziet dat eruit?

Documenten
Er wordt voor een scheiding een echtscheidingsconvenant opgesteld, daarbij eventueel een ouderschapsplan. Hiervoor is veel informatie nodig, er kan tijd bespaard worden door al deze documenten tijdig bij elkaar te verzamelen.

Besluiten
Verreweg de meeste tijd bestaat uit het maken van besluiten over de verdeling van de grote zaken én hoe eventuele alimentatie eruit moet zien. Daarbij is voor ouders extra tijd nodig voor de afspraken rondom de kinderen. Om te kunnen besluiten, moet duidelijk zijn wat de verschillende mogelijkheden zijn. Er kan veel tijd bespaard worden door deskundige begeleiding te kiezen die gericht is op overeenstemming en harmonie, niet op (juridische) strijd. Daarnaast is het ook goed te voorkomen dat er ‘onnodige schakels’ zijn, dus allerlei aparte instellingen/hulpverleners die onderdelen opnieuw doornemen. Het meest tijdbesparend is het dus om bij één bemiddelende partij alle keuzes duidelijk in beeld te krijgen.

Formele procedure
Als de afspraken op papier staan volgt de rechtbankprocedure. Dit gedeelte verloopt via een erkende mediator heel vlot, omdat beide partijen het eens zijn met de inhoud van de scheidingsdocumenten. Hierdoor duurt deze periode een week of 5, waar nauwelijks tijd op bespaard kan worden. De rechter moet namelijk een formele ‘beschikking’ afgeven, en deze beschikking moet worden ingeschreven bij de gemeente.

Tijd besparen?
Een scheiding duurt dus echt minimaal twee maanden, vaak een stuk langer. Besluiten moeten niet té snel of onzorgvuldig gemaakt worden, dat brengt het risico dat één of beiden na verloop van tijd spijt krijgt. Toch kan snel uit elkaar gaan, en tegelijkertijd goed scheiden, wel degelijk. Kies voor een deskundige mediator die helpt tot overeenstemming, in plaats van strijd. Een mediator die deskundig is op alle onderdelen van de scheiding.