Rechtbank verplicht bij scheiden?

Rechtbank verplicht bij scheiden?

Is bij een scheiding altijd de rechtbank nodig? Of kun je ook uit elkaar gaan zonder een beschikking van de rechter?

situatie 1: bij een huwelijk

In de situatie dat jullie zijn getrouwd is , verplicht, een beschikking van de rechtbank nodig. Zonder deze beschikking kunnen jullie niet officieel van elkaar scheiden.

Dat betekent echter niet dat jullie daarom een advocaat moeten zoeken. Een goede mediator kan jullie minstens zo goed begeleiden. De mediator helpt jullie tot afspraken te komen en legt deze afspraken helder voor jullie vast. Vervolgens regelt de mediator dat de scheidingspapieren bij de rechtbank komen. Jullie hoeven daar zelf niet heen, de procedure wordt afgewikkeld en alle informatie daarover ontvangen jullie per mail.

situatie 2: bij een geregistreerd partnerschap

Hierin zijn twee varianten: in de situatie waarin jullie geregistreerd partners zijn en samen minderjarige kinderen hebben, is eigenlijk heltzelfde van toepassinng als bij een huwelijk. De rechtbankprocedure is nodig om het partnerschap formeel af te wikkelen. Ook in deze situatie hoeven jullie zelf de rechtbank niet te bezoeken.

Als er geen sprake is van minderjarige kinderen, dan kan het anders. Er is dan voor de ontbinding van het partnerschap niet per se een beschikking van de rechtbank nodig. Wel blijft noodzakelijk dat alle scheidingsafspraken correct en volledig zijn vastgelegd. Het partnerschap kan daarna bijv. via de notaris worden beëindigd.

situatie 3: bij samenwonen

Voor mensen die samenwonen, met of zonder samenlevingscontract, is voor de beëindiging van de relatie geen rechtbank of notaris nodig. Wel blijft het van belang om samen tot afspraken te komen over de scheiding en deze correct vast te laten leggen.

Voor samenwoners die samen ouders zijn van minderjarige kinderen bestaat er de mogelijkheid om het ouderschapsplan wel aan de rechter voor te leggen. Dat is een eigen keuze, waarbij het plan dan via de mediator bij de rechtbank kan worden ingediend.

Scheiden en de rechter

In veel gevallen hoort bij scheiden dus een rechtbankprocedure. Bij mediation blijft de rol van de rechter beperkt tot het bekrachtigen van de scheidingsdocumenten. De rechter wijzigt dus niets aan de inhoudevan de documenten. Om tot goede en eerlijke afspraken te komen, die daarna duidelijk en helder voor jullie op papier worden gezet, kiezen jullie voor mediation.