Na de scheiding naam veranderen?

Na de scheiding naam veranderen?

Achternaam na scheiding
Heel veel mensen die gaan trouwen of die een geregistreerd partnerschap aangaan, voeren vanaf dat moment dezelfde achternaam. En dat roept, als de relatie eindigt, vaak vragen op over het naamgebruik na de scheiding. Hoe zit dat precies?

Naamgebruik na de scheiding
Ook al kiezen mensen om bij het aangaan van de relatie dezelfde achternaam te gaan gebruiken, de officiële achternaam blijft onveranderd. De officiële achternaam is de achternaam die op de geboorteakte staat vermeld, dat is dus de eigen achternaam. En die eigen achternaam, de officiële achternaam staat ook op alle officiële documenten, zoals een rijbewijs of een paspoort. Er is dan een keuze om op zo’n document ook de achternaam van de partner op te nemen.

Naamgebruik na de scheiding veranderen, of niet?
Het is geen verplichting om na de scheiding weer de eigen achternaam te voeren. En soms willen mensen dat ook helemaal niet. Bijvoorbeeld omdat een van de ouders dan niet meer dezelfde achternaam als de kinderen draagt, en dat als onprettig ervaart. Of omdat onder de naam van de partner een carrière is opgebouwd en het zou schaden als deze naam niet meer gebruikt zou worden.
Er zijn ook mensen die juist wel na de scheiding de eigen naam weer gaan gebruiken. De grootste reden daarvoor is dat zij het ongepast of ongewenst vinden om nadat de relatie is verbroken, wel nog de naam te delen.

Hoe regel je de naamswijziging na de scheiding?
De naamkeuze die bij het sluiten van het huwelijk of partnerschap is gemaakt, wordt vastgelegd bij de gemeente (in de Basis Registratie Personen, BRP). Om na de scheiding de naam te veranderen moet een wijziging worden doorgegeven aan de BRP in de eigen gemeente. En dat kan ook op een later moment, het hoeft niet meteen direct na de scheiding.

Wanneer moet de naam na scheiding worden veranderd?
Als na de scheiding een nieuw huwelijk of partnerschap wordt aangegaan mag vanaf dat moment de naam van de vorige partner niet meer worden gevoerd. Een andere reden om de naam verplicht te moeten aanpassen zou zijn als de ex-partner niet akkoord gaat met het blijven voeren van diens naam en daar bij de rechtbank een “gegronde reden” voor kan aantonen.