Kies je een mediator of advocaat bij scheiden?

Kies je een mediator of advocaat bij scheiden?

In de praktijk blijkt dat er veel misverstanden zijn over de inzet bij scheiden van een mediator. Veel mensen denken dat daar altijd een advocaat voor moet worden gezocht. Een aantal veelgehoorde, maar onjuiste, stellingen:

1. ‘Pro-deo kan alleen bij advocaten’
Nee, want ook een mediator zich heeft geregistreerd bij de Raad voor Rechtsbijstand mag een subsidie voor scheiden aanvragen. Zo’n toevoeging kan voor één of voor beide partijen van toepassing zijn, en daarmee de kosten van scheiden verlagen tot alleen een eigen bijdragen. De eigen bijdrage op een toevoeging voor een mediator is veel lager dan de eigen bijdrage op een toevoeging voor een advocaat!

2. ‘Alleen een advocaat kan een hele scheiding regelen’
Onjuist, want ook een MfN-familiemediator begeleidt een volledige scheiding: inclusief ouderschapsplan, formele alimentatie-berekeningen, echtscheidingsconvenant en/of vaststellingsovereenkomst, vermogensverdelingen, pensioen-verdeling, etc.

3. ‘We hebben geen mediator nodig, want wij kunnen goed met elkaar overweg’
De mediator is een ervaren professional in de begeleiding van scheidingen. De mediator helpt jullie langs alle relevante onderwerpen, stelt de scheidingsdocumenten op en zorgt dat deze worden goedgekeurd bij de rechtbank en ingeschreven raken bij de gemeente. De kennis en ervaring van de mediator helpt jullie om de scheiding samen vlot en soepel te regelen. Alleen in de gevallen als er echt geen contact meer is, en dat ook niet meer gewenst is, en mensen willen strijden voor hun individuele recht, dan ligt scheiden via een advocaat meer voor de hand.

4. ‘Wij kunnen het toch samen niet eens worden’
Dat is maar de vraag. Hoe onmogelijk het ook lijken kan, de mediator is erop getraind jullie hierbij te helpen, zolang jullie allebei bereid zijn naar elkaar te luisteren. En dat kan zo veel verschil maken. Met name op het gebied van de beslissingsbevoegdheid. Bij een scheiding via advocaten besluit, als mensen het niet eens worden, de rechter over hoe jullie scheiding eruit ziet. Scheiden via mediation betekent juist dat mensen zelf de besluiten maken en zelfs geen rechtbank hoeven zien. En dat betere oplossingen ontstaan, waar beiden achter staan.

Uit elkaar gaan, zonder strijd? Het kan echt.