Co-ouderschap

Co-ouderschap

Co-ouderschap

Een belangrijk onderwerp bij scheiden, is de zorg voor de kinderen na de scheiding. Veel mensen noemen dan het woord ‘co-ouderschap’. Het blijkt dat niet iedereen aan dat woord dezelfde betekenis geeft.

Gelijkwaardig ouderschap

Sommige mensen bedoelen met co-ouderschap dat zij op een gelijkwaardige manier ouders willen blijven. Dat zij door samenwerking en goed contact, als ‘collega-ouders’  samen voor de kinderen blijven zorgen na de scheiding.

Fiscaal co-ouderschap

Fiscaal gezien heeft co-ouderschap een andere betekenis. Het geeft een co-ouder fiscale rechten. Zoals toegang tot toeslagen en recht op een extra heffingskorting. Van co-ouderschap is volgens de Belastingdienst sprake als een kind 50/50 van de tijd bij beide ouders verblijft. Dat is wanneer een kind ten minste drie hele dagen per week bij iedere ouder is of week om week bij de ouders verblijft.

Verdeling van zorg

Co-ouderschap betekent voor sommige mensen het 50/50 verdelen van de zorg voor de kinderen. Daarbij komt dat ouders dicht bij elkaar blijven wonen na de scheiding.  Zodat zij ieder hun kind van en naar school, vriendjes en hobby’s kunnen brengen.  Omdat een kind bij deze verdeling van de zorg geen echt hoofdverblijf heeft, vraagt co-ouderschap van beide ouders veel extra onderlinge afstemming en communicatie. Dat is ook een van de hoofdredenen waarom 20% van de stellen die starten met co-ouderschap, binnen een paar jaar toch op een andere zorgverdeling overstapt.

Voor- en nadelen

Het is belangrijk met elkaar helder te krijgen welke betekenis en gevolgen co-ouderschap heeft. Voordelen van co-ouderschap zijn de waardevolle momenten die kinderen ervaren als ze op een gelijkwaardige manier beide ouders in hun leven hebben en van hen allebei volop mogen genieten. Ook de fiscale gevolgen brengen financieel voor beide ouders voordelen mee. Co-ouderschap kan ook discussie wegenemen omdat het voor iedereen eerlijk voelt dat de kinderen hun ouders evenveel zien.
Het is wel relevant te realiseren dat co-ouderschap niet voor elk kind, in elke leeftijd, werkt. Met het welbevinden van het kind centraal komen ouders in mediation samen tot de best passende zorgverdeling voor hun kinderen.